DẦU GỘI BES SILKAT D3 DÀNH CHO TÓC KHÔ SƠ 1000ML

742.000  580.000 

  • Dàu gội Bes silkat d3
  • Phục hồi tóc hư tổn
  • Dành cho tóc khô sơ