DẦU GỘI BES SILKAT N1 TRỊ TÓC KHÔ VÀ PHAI MÀU

686.000  545.000 

  • Dầu gội bes silkat
  • Dành cho tóc khô và nhuộm
  • Nuôi dưỡng và sáng màu