GEL TRỊ GÀU DAVINES PURIFYING GÀU KHÔ VÀ GÀU ƯỚT 150ML

520.000  415.000 

  • Gel trị gàu Davines
  • Chuyên trị tóc nhiều gàu
  • Sạch gàu và không tái lại