WAX TẠO KIỂU MILBON OIL PREJUME DROP NO 2 100ML

371.000  350.000 

  • Wax tạo kiểu Milbon
  • Giữ lọn tóc uốn
  • Giúp tóc bồng bềnh hơn