XỊT TẠO KIỂU GOLDWELL POWER WHIP ULTRA VOLUME 300ML

320.000  270.000 

  • Tạo lon cho tóc như ý muốn
  • Dành cho những tóc thưa mong
  • Thích họp đi ra ngoài và đi tiệc